Untitled Document
ค้นหา
Untitled Document ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
เทปกั้นพื้นที่
ราคา 320 บาท
ตระกร้าสินค้า

เทปกั้นพื้นที่

รหัส :

รายละเอียดสินค้า :

เทปกั้นพื้นที่  เพื่อกั้นพื้นที่ก่อสร้าง กั้นพื้นที่อันตราย กั้นพื้นที่ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานหรือคนที่อาจเดินผ่านสถานที่อันตราย ซึ่งจะทราบพื้นที่อันตรายนั้น และไม่เข้าใกล้เขตอันตราย

คุณสมบัติ

-เทปกั้นพื้นที่
-กั้นพื้นที่ก่อสร้าง กั้นพื้นที่อันตราย กั้นพื้นที่ฉุกเฉิน
-ป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน
-มี 2 แบบ 1.เทปกั้นพื้นที่สีขาวแดง  2.เทปกั้นพื้นที่สีเหลืองดำ

รหัสสินค้า : LCTAPERD       ชื่อสินค้า : เทปกั้นพื้นที่ สีขาวแดง
รหัสสินค้า : LCTAPEYEBK   ชื่อสินค้า :
เทปกั้นพื้นที่ สีเหลืองดำ

 

หมายเหตุ :