Untitled Document
ค้นหา
Untitled Document ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
เทปตีเส้น
ราคา 220 บาท
ตระกร้าสินค้า

เทปตีเส้น

รหัส :

รายละเอียดสินค้า :

เทปตีเส้น LCTAPE ขนาด 2 นิ้ว  x  33 เมตร ใช้ตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตการทำงาน  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณะให้พนักงานหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบว่า พื้นที่นั้นๆเป็นเขตการทำงาน ซึ่งอาจมีอันตรายหรือสิ่งที่ไม่ควรเดินเข้าไป

คุณสมบัติ

-เทปตีเส้น LCTAPE
-ขนาด 2 นิ้ว  x   33 เมตร
-ใช้ตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตการทำงาน
-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน

รหัสสินค้า : LCTAPE       ชื่อสินค้า : เทปตีเส้น LCTAPE

หมายเหตุ :