Untitled Document
ค้นหา
Untitled Document ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
ชุดป้องกันร่างกาย >> เอี๊ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน
เอี๊ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน
ราคา 4,000 บาท
ตระกร้าสินค้า

เอี๊ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน

รหัส : LCPSAL7

รายละเอียดสินค้า :

ชุดป้องกันร่างกาย ชุดเซฟตี้ เอื้ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าใกล้ความร้อน ซึ่งเอื้อมนี้จะปกป้องพนักงานได้

คุณสมบัติ

-เอื้ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน
-สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าใกล้ความร้อน
-ป้องกันความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า : PSAL7      ชื่อสินค้า : เอื้ยมอลูมิไนซ์ป้องกันความร้อน

หมายเหตุ : เช็คสถานะสินค้า